ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  01. JAN 1970
 • Plasty
  01. JAN 1970
 • Papier
  01. JAN 1970
 • Sklo
  01. JAN 1970
MAŤOVSKÉ VOJKOVCE Počasi

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Maťovské Vojkovce

Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 107 m. Obec vznikla v r. 1973 zlúčením dedín Maťovce a Kapušianske Vojkovce. Dedinu Maťovce založil zemiansky vlastník v polovici 13. stor. Najstarší doklad o dedine pochádza z r. 1292. Patrila miestnym zemanom.