Zmenšiť textZväčšiť text

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OVK - PRE VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

 06.02.2024

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie doručí 

politická strana alebo koalícia starostke obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. februára 2024 do 24.00 h) v listinnej forme na adresu:

Obec Maťovské Vojkovce, Bc. Lýdia Czapová, 079 01 Maťovské Vojkovce č.155

alebo elektronicky scan na adresu:

ocumatvoj@gmail.com

V obci Maťovské Vojkovce pre voľby Prezidenta  Slovenskej republiky v roku 2024

                                                                                 bol vytvorený 2 volebný okrsok.


Zoznam aktualít: