Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.matovskevojkovce.sk spravuje Obec Maťovské Vojkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Maťovské Vojkovce

Adresa:
Obecný úrad Maťovské Vojkovce
Maťovské Vojkovce 155
079 01 Veľké Kapušany

IČO:  00331741
DIČ:  2020540060
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Účet: 4237113001/5600

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 632
Rozloha: 1362 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1138

Všeobecné informácie: ocumatvoj@gmail.com
Podateľňa: ocumatvoj@gmail.com
Starosta: Bc. Lýdia Czapová, tel: +421 905 887 037, e-mail: ocumatvoj@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: ocumatvoj@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.: 
056/ 638 90 11 

E-mail: ocumatvoj@gmail.com

Kompetencie:
Obec Maťovské Vojkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Maťovské Vojkovce je zriadený na Miestnom úrade vo Veľkých Kapušanoch

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Štvrtok 8.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 14.00

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk