Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Kapušianske Vojkovce a Maťovce.

Kapušianske Vojtkovce: Obec má staré osídlenie. Doložená je v roku 1338 ako Veychkoch, z roku 1357 ako Waykoch, z roku 1427 ako Baykoch, z roku 1786 ako Wakowce, z roku 1948 ako Kapušianske Vojtkovce, maďarsky Vajkóc. V roku 1338 sa spomína ako majetok Vajkóczyovcov, v 15. storočí Kéryovcov. V roku 1427 mala 6 port, v roku 1600 mala 8 usadlostí. V polovici 17. storočia sa vyľudnila, v roku 1696 ju znovu osídlili. V roku 1828 mala 50 domov a 388 obyvateľov. V 19. storočí tu boli majetky rodiny Füzesseryovcov. V rokoch 1850-1880 sa mnohí vysťahovali. Za I. ČSR bola poľnohospodárskou obcou. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku.

Maťovce: Obec sa spomína od roku 1279 ako Porchul, z roku 1302 ako Mathewa, z roku 1326 ako Mathuch, z roku 1343 ako Matyuch, z roku 1389 ako Porchal alias Zigeth, z roku 1399 ako Mathyowch, Mathwch, cuius possessionis una pars alias Porchal appellatur, z roku 1427 ako Mathyoch, Porchol, z roku 1487 ako Mathyucz alias Porchal, z roku 1773 ako Matyovecz, z roku 1808 ako Maťovce, maďarsky Mátyóc. Patrila hradu Užhorod, od roku 1404 Perényiovcom. V roku 1427 mala 17 port. V 18. storočí sa obec útekom poddaných takmer vyľudnila, v rokoch 1715-1720 mala obývanú iba 1 poddanskú domácnosť. V roku 1828 mala 66 domov a 477 obyvateľov. V 19. storočí vlastnili tunajšie majetky rodiny Felföldiovcov a Polányiovcov. V roku 1870-1890 sa mnohí obyvatelia vysťahovali. Koncom 19. storočia založili Maťovskú spoločnosť pre odvodňovacie práce. Po roku 1918 boli obyvatelia zamestnaní v poľnohospodárstve. V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku.

Maťovské Vojkovce sú pohraničnou železničnou stanicou na širokorozchodnej trati z Ruska do Košíc. (zo ZSSR do VSŽ Košice).