Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 06.08.2023

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držitel'om povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnost'ou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámit’, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľ'ahlivost prevádzky energetických zariadení.

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držitel'om povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnost'ou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámit’, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľ'ahlivosť prevádzky energetických zariadení.

bližšie informácie nájdete v tomto odkaze


Zoznam aktualít: