ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  21. JÚN 2023
 • Plasty
  06. JÚL 2023
 • Papier
  20. JÚN 2023
 • Sklo
  14. JÚL 2023
MAŤOVSKÉ VOJKOVCE Počasi

ÚRADNA TABUĽA

OBEC Maťovské Vojkovce

Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 107 m. Obec vznikla v r. 1973 zlúčením dedín Maťovce a Kapušianske Vojkovce. Dedinu Maťovce založil zemiansky vlastník v polovici 13. stor. Najstarší doklad o dedine pochádza z r. 1292. Patrila miestnym zemanom.