Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24ZVS0000819650D Zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Darovacia zmluva Prevod vlastníckeho práva k periférnym zariadeniam Odb.: Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
Dod.: Maťovské Vojkovce
0 €
15/2021 Prenájom pozemkov Odb.: MATEX, s.r.o.
Dod.: Maťovské Vojkovce
24.62 €
N121/2022 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Tomáš Doboš
Dod.: Maťovské Vojkovce
15 000 €
24ZVS0000076043W Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
20221207 Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: DALNet s.r.o.
16.80 €
29/2022 Audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy a overenie iných skutočností Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
22/42/012/14 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
002 Prenájom detskej nafukovacej atrakcie Dzungel mászótorony és a Tengeri világ csúzda Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Rozvágy - text Start Szociális Szovetkezet
125 000 Ft
001 Zabezpečenie umeleckého vystúpenia skupiny Kormorán Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: KG STuDIÓ Szolgáltató Betéti Tarsaság
4 500 €
22/42/010/6 záväzok organizátora realizovať činnosť Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
3/2022 Zmena a dioplnenie k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
374.90 €
22/42/054/305 Poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
2 277.72 €
5190058003 Úrazové poistenie Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
60 €
3887/2022/OF-21249 (451/10/2022/46) Poskytnutie dotácie Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
2 000 €
000 Darovanie nehnuteľnosti Odb.: Maťovské Vojkovce
Dod.: Július Matócsik
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár