Aktuality

Verejná vyhláška

 10.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa §5 ods.4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z. ") vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa $ 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. a podľa $ 46 a $ 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.71/1967 Zb.") nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať' a usporadúvať' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Rozhodnutie_.pdf

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár