Aktuality

Voľby do orgánov samosprárvy obcí 2018

 27.08.2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Bližšie informácie k nasledujúcim dokumentom:

- Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018

- Tájékoztatás a választók számára

- Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

- Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

- Oznámenie o určení počtu poslancov pre volebný obvod č.1 

- Oznámenie o určení počtu poslancov pre volebný obvod č.2

- Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí  2018

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

najdete v hornom navigačnom menu DOKUMENTY/Iné a taktiež aj v bočnom navigačnom menu SAMOSPRÁVA/Dokumenty/Iné.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár