Aktuality

Prvé elektronické sčítanie obyvateľov na Slovensku

 16.01.2021

Na rozdiel od sčítania  2011 a všetkých predošlých sa v tomto roku vyhneme mrhaniu desiatkami ton papiera a hodinám  prepisovania a počítania údajov z formulárov. SODB 2021 je prvým integrovaným a plne elektronickým sčítaním na Slovensku. Integrované  znamená, že  je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných v teréne. Bude prebiehať výlučne elektronicky a to v dvoch etapách, ktoré na seba nadväzujú:

Prvá etapa:  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 prebieha sčítanie domov a bytov. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

Druhá etapa: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021  prebehne sčítanie obyvateľov. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Prečo je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov dôležité?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie od celoštátnej, cez regionálnu až po lokálnu úroveň. Informácie získané sčítaním sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

Ako sa sčítať?

Obyvatelia sa budú môcť sčítať na webovej adrese  www.scitanie.sk , kde kliknú na „Sčítať sa“ a vyplnia formulár, alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude počas doby sčítania dostupná pre Android aj iOS.

Ak nemáte možnosť sčítať sa prostredníctvom počítaču, tabletu a mobilného telefónu, môžete o pomoc požiadať niekoho z blízkych, alebo využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent sčítania. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti sčítania, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ požiadať telefonicky na obci alebo call centre.

Informačné materiály k sčítaniu obyvateľov 2021 nájdete v časti Samospráva/dokumenty/Iné.

Pre viac informácií si pozrite video:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti

COVID-19
30 / 11 / 2021

COVID-19

Manuál „Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste“, ktorý vydal ÚVZ SR.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár