Aktuality

Verejná vyhláška

 10.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa §5 ods.4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z. ") vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa $ 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. a podľa $ 46 a $ 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.71/1967 Zb.") nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať' a usporadúvať' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Rozhodnutie_.pdf

OZNÁMENIE FÚRA S.R.O. - ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU
18 / 11 / 2020

OZNÁMENIE FÚRA S.R.O. - ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Spoločnosť Fúra s.r.o. Vám oznamuje, že na základe harmonogramu bude dňa 25.11.2020 uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu v čase od 11.15-12.15 hod. Oznamujeme občanom, že v uvedenom čase môžu priniesť nebezpečný odpad pred Obecný úrad, ktoré bude zberným miestom, kde bude stáť aj naše vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme na základe občianskeho preukazu.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár