Aktuality

Verejná vyhláška

 10.03.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa §5 ods.4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z. ") vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa $ 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. a podľa $ 46 a $ 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č.71/1967 Zb.") nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať' a usporadúvať' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Rozhodnutie_.pdf

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
11 / 08 / 2020

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Od 1. júna do 12. februára 2021 realizuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona 223/2019 Z.z. sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Toto sčítanie sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár